زمین چگونه ساخته شد نمایش بزرگتر

زمین چگونه ساخته شد

NW4011

محصول جدید

مستندی دوساعته که به بررسی تاریخ زمین‌شناختی و زیستی کره زمین می‌پردازد. از زمان پیدایش زمین در 4.5 میلیارد سال پیش تا به امروز.  از اولین تلاش ها برای درک ساختار و پیدایش زمین توسط جیمز هاتنJames Hutton زمین‌شناس اسکاتلندی «پدر زمین‌شناسی مدرن» تا جدیدترین یافته های علمی.

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

Exploring the geological history of Earth. Focusing on different geologic features of the Earth.

This documentary explains the geological and biological history of Earth, from its formation 4.5 billion years ago to the present day. Explained are the very beginnings of the Earth; the formation of the crust and atmosphere; the origins of water; when life began in the oceans and moved to the land; the Carboniferous period and how it ended; when dinosaurs ruled the land and the arrival of mammals; and the numerous ice ages. The documentary also explains plate tectonics and ends with the foreseeable next stages of our planet until its final stagnation about 2 billion years in the future

تعداد و نوع DVD دو عدد DVD9
زبان انگلیسی
زيرنويس انگلیسی به صورت Closed Caption

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

یک نقد بنویسید

زمین چگونه ساخته شد

زمین چگونه ساخته شد

مستندی دوساعته که به بررسی تاریخ زمین‌شناختی و زیستی کره زمین می‌پردازد. از زمان پیدایش زمین در 4.5 میلیارد سال پیش تا به امروز.  از اولین تلاش ها برای درک ساختار و پیدایش زمین توسط جیمز هاتنJames Hutton زمین‌شناس اسکاتلندی «پدر زمین‌شناسی مدرن» تا جدیدترین یافته های علمی.