ساختار کیهان نمایش بزرگتر

ساختار کیهان

ST5044

محصول جدید

پنهان از درک روزمره ما از جهان، واقعیت‌هایی شگفتی سازنده جهان ما هستند و درک و حس ما از مفاهیم بنیادین جهان مانند فضا، زملن، جاذبه و ... اغلب اشتباه است. این مستند، همراه با مجری آن، فیزیکدان مشهور "برایان گرین " شما را به سفری میبرد که در آن باورهای‌تان درباره ساختار جهان دگرگون خواهد شد.

جزییات بیشتر

160,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

این مستند بر اساس کتاب The Fabric of the Cosmos ساخته شده و در آن نویسنده کتاب اجرای مستند را به عهده دارد.

قسمت اول: فضا چیست؟
شما آن را نمی‌بینید. نمی‌توانید لمسش کنید. اما همه جا هست. و مهمتر اینکه خالی نیست! شواهد شگفتی گویای این واقعیت هستند که فضایی که به نظر هیچ است چیزی است و این شواهد تصور ما را از جهان تغییر می‌دهند

قسمت دوم:  توهم زمان
تصور همه ما این است که  زمان را می‌شناسیم و گذر آن را به خوبی درک میکنیم. اما اگر از شما بپرسند زمان  چیست؟ آیا میتوانید تعریفی از آن رائه دهید؟ آیا تصور نمیکنید که درک ما از زمان ممکن است تنها توهم باشد

قسمت سوم:  کوانتم
سفری به جهان باورنکردنی اتم ، جهان کوانتم،  جهانی که در آن از هیچ، ناگهان چیزها بوجود می‌آیند! حتی یک چیز ممکن است در یک لحظه در دوجا باشد!

قسمت چهارم:  یک جهان یا جهان‌های بسیار!

  آیا تنها یک جهان وجود دارد؟ ممکن است تعداد بیشماری جهان با کپی‌هایی از ما وجود داشته باشد!

 

 

The Fabric of the Cosmos "The Fabric of the Cosmos," a four-hour series based on the book by renowned physicist and author Brian Greene, takes us to the frontiers of physics to see how scientists are piecing together the most complete picture yet of space, time, and the universe. With each step, audiences will discover that just beneath the surface of our everyday experience lies a world we’d hardly recognize a startling world far stranger and more wondrous than anyone expected. Brian Greene is going to let you in on a secret: We've all been deceived. Our perceptions of time and space have led us astray. Much of what we thought we knew about our universe—that the past has already happened and the future is yet to be, that space is just an empty void that our universe is the only universe that exists — just might be wrong. Interweaving provocative theories, experiments, and stories with crystal-clear explanations and imaginative metaphors like those that defined the groundbreaking and highly acclaimed series "The Elegant Universe," "The Fabric of the Cosmos" aims to be the most compelling, visual, and comprehensive picture of modern physics ever seen on television

 

What is Space

You can't see it, touch it, or taste it, but space is everywhere. And it's not just an empty void. Surprising clues that space is "something" rather than "nothing" are overturning much of what we thought we knew about the universe, and may even hold the key to its ultimate fate

The Illusion of Time

We waste it, spend it, make it, and kill it, but what really is time? Is it like a river that flows, a clock that ticks, or nothing more than an illusion? Join a time-traveling adventure to uncover the true nature of past, present, and future--and of time itself

Quantum Leap

Take a wild ride into a bizarre realm where it seems the impossible is possible. Objects pop in and out of existence; things can, in a sense, be in two places at once; even teleportation is real. Welcome to the weird world of quantum mechanics. On the scale of atoms and particles, the universe is nothing like it seems

Universe or Multiverse

Is our universe unique, or could it be just one of many in an endless "multiverse" where copies of you, me, and everyone else may exist? This radical idea is getting some serious scientific attention, and could revolutionize our picture of the cosmos--and our place within it

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fabric_of_the_Cosmos

تصوير 16:9
زبان انگلیسی
زيرنويس انگلیسی

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

یک نقد بنویسید

ساختار کیهان

ساختار کیهان

پنهان از درک روزمره ما از جهان، واقعیت‌هایی شگفتی سازنده جهان ما هستند و درک و حس ما از مفاهیم بنیادین جهان مانند فضا، زملن، جاذبه و ... اغلب اشتباه است. این مستند، همراه با مجری آن، فیزیکدان مشهور "برایان گرین " شما را به سفری میبرد که در آن باورهای‌تان درباره ساختار جهان دگرگون خواهد شد.